Kompetansesenter innen styring og regulering av elektromotorer

Programvare CT

Det finnes en rekke programmer for idriftsettelse, prosjektering og feilsøking.

 

CT-Soft

Konfigureringsverktøy for de fleste av CTs motorstyringsprodukter. Programvaren er gratis og følger med samtlige omformere.

 

CT-Scope

Digitalt oscilloskop med mulighet for å logge inntil 4 parametre samtidig. Kan brukes over nett for logging på flere omformere samtidig. Omfattende triggermuligheter. Programmet er gratis og kan fås ved henvendelse til oss

SYPT Lite

Verktøy for programmering i ladder-diagram av Logic-stick for Commander SK eller den innebygde PLSen på Unidrive SP. Programmet er gratis og leveres med alle relevante omformere.

SYPTPro

For avansert programmering av de forskjellige applikasjonsmodulene som leveres til Unidriuve SP. Denne benyttes også til å konfigurere CTNet og kan benyttes over nett for samtidig betjening av flere omformere. SYPT Pro er lisenspålagt og kan bestilles hos oss

 

Energy Savings Estimator

 

 

 

Simuleringsprogram som viser energibesparelser ved å benytte frekvensomformere på pumper og vifter i stedet for direkte drift og andre reguleringsmetoder. Programvaren er gratis og kan fås ved henvendelse til oss.

Power Tools Pro

For konfuigurering av aksestyringer eller posisjoneringsmoduler (EZ-Motion) til Unidrive SP. Den benyttes også på andre servoprodukter som Digitax ST og Epsilon i de utgaver som har innebygget 1,5-akse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedside
Om Kotek
Produkter, nettbutikk
Nyheter
Produktoversikt ABB
Produktoversikt Control Techniques
Produktoversikt Horner
Leveringsbetingelser
Presseklipp
Nedlastinger
Bestill materiell
Kotek Norge AS
Kjellstad Næringssenter Kjellstadveien 5 3402 LIER
kotek@kotek.no
T: 32854700