Kompetansesenter innen styring og regulering av elektromotorer

Leveringsbetingelser

Innledning

Disse alminnelige betingelser gjelder dersom ikke annet er avtalt.  Våre salgsbetingelser anses godtatt ved ordrebekreftelse eller påbegynt levering.

Tilbud, priser og tekniske spesifikasjoner

Alle priser er eksklusive merverdiavgift. Denne prislisten annullerer alle tidligere lister og kan forandres uten forutgående varsel.  Vi forbeholder oss salgspant i varen inntil fullt oppgjør har funnet sted.

Leveringstider

Angitte leveringstider er veiledende. For lagerførte varer tas forbehold om mellomsalg.  Forsinkelser pga streik, lock-out eller force majeure betraktes ikke som mislighold av leveringen.

Leveringsbetingelser

FCA Incoterms 2000 Skedsmokorset på lagerførte varer hvis ikke annet er avtalt. Transportforsikring tegnes bare etter spesiell avtale.

Betalingsbetingelser

Netto pr 15 dager. Ved for sen betaling belastes forfalt beløp med til en hver tid gjeldende morarente pr. måned.

Avbestilling

Alle omkostninger som følge av en avbestilling belastes kunden. Spesialproduserte varer kan normalt ikke avbestilles.

Retur

Retur av varer kan kun skje etter avtale og for kundens regning og risiko. Det påregnes et returgebyr på 15% for ikke lagerførte produkter.

Reklamasjon

Reklamasjon på grunn av mangler ved varen, må skje etter avtale og innen 10 dager etter mottak.  Selger har rett til å reparere varen eller erstatte den med tilsvarende innen rimelig tid.

Plikten til reparasjon/erstatning bortfaller dersom det er foretatt konstruksjonsmessige forandringer på varen, ved feilmontering, mangelfullt vedlikehold eller feilaktig bruk.

Ansvar

Selger kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader på personer, ting eller annet økonomisk tap som følge av feil eller mangler ved varen.

For øvrige betingelser henvises det til NL01

 

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil

 

 
Nyheter
Control Techniques
Priser for 2018
Mer info
ACS380 Lanseres
ABB lanserer ACS380 i effekter fra 0,25 - 7,5kW under slagordet "Stabilitet og forutsigbarhet"
Mer info
ACS580 er på markedet 400Volt
Mindre, lettere og tettere er stikkordene. se under nettbutikken
Mer info
Utfasing av Commander SK
Vi har fra Control Techniqies fått beskjed om øyeblikkelig prisendring på alle Commander SK produkter.
Mer info
Prisendring Horner Produkter
Det er fra dd. en prisstigning på 10% på Alle Horner produkter
Mer info
12.06.15 Unidrive M
Control Techniques' tredje generasjon Unidrive er nå et faktum!
Mer info
07.01.14 Prisendring
Krona svekkes
Mer info
19.09.13
XL7 Nytenkning innen Horner beøringsskjermer
Mer info
01.04.12 Ny generasjon paneler
Horner lanserer nytt panel XL4
Mer info
01.12.11 Prisendringer
Prisjustering ABB frekvensomformere
Mer info
04.04.11 Smartblock intelligente moduler til Horner
Modul for energimåling
Mer info
13.01.11 Smartrail I/O for Horner paneler
Vi utvider vårt sortiment av distribuert I/O
Mer info
03.12.10 Nytt panel fra Horner
XL-serien fra Horner utvides med den nye XL10
Mer info
19.10.10 Distributøravtale med Horner
Kotek Norge inngår distributøravtale med Horner APG
Mer info
20.06.10 Pressemelding vedr. fiskeoppdrett
Kotek leverer styringssystemer til fiskeoppdrett
Mer info
19.10.09 Drives partner med Control Techniques

Mer info
13.10.09 Utvidet mykstarterserie
Ut med mykstarteren inn med smartstarteren
Mer info
15.09.09 Vi flytter!
Vi flytter til Lier
Mer info
25.03.09 Ny generasjon elektromotorer
3 byggestørrelser mindre,1/3 av vekten og halve tapet i forhold til kortslutningsmotorer.
Mer info
23.02.09 Mentor MP
Control Techniques oppgraderer en mangeårig produktserie.
Mer info
25.02.08 ASC350 i IP66
ACS350 er nå tilgjengelig i IP66
Mer info
15.02.09 Eldre / utgåtte produkter
Kotek innehar kompetanse på følgende eldre Control Techniques' produkter:
Mer info
19.12.08 Prisjustering
Prisjustering
Mer info
Kotek Norge AS
Telefon: 32854700
http://www.kotek.no
Om Kotek